Według historyków początków miasta Ostrołęka można upatrywać w osadzie targowej z piastowskim grodem obronnym z X wieku.

Historię Ostrołęki, którą warto odwiedzić bez względu na sezon, ponieważ noclegi oferowane są przez cały rok: https://meteor-turystyka.pl/noclegi,ostroleka,0.html, potwierdza odkryty w 2008 roku duży ośrodek rzemieślniczy, w którego pobliżu znajdował się otoczony fosą i wałami gród. Ostrołęka dzisiaj zachwyca turystów swoim wyglądem, ale dawniej była wielokrotnie niszczona. W czasie potopu szwedzkiego miasto zostało doszczętnie zrujnowane. Odbudowane budynki zostały niedługo później ponownie zrujnowane w czasie tzw. III wojny północnej.

W czasach insurekcji kościuszkowskiej i II Zaboru Ostrołęka rozwinęła się dzięki bursztyniarstwu, które było przez 11 lat kontrolowane przez rządy pruskie. Do pogorszenia stanu miasta doszło w czasie wojen napoleońskich. 16 lutego 1807 roku odbyła się Bitwa pod Ostrołęką, czyli jedna z najważniejszych bitew kampanii napoleońskiej na Mazowszu. W tym czasie zniszczeniu uległ między innymi most w Ostrołęce. Do ożywienia gospodarczego doszło dopiero w czasach Królestwa Polskiego pod koniec XVIII wieku dzięki osadnictwu w Zielonej Puszczy.

W czasie powstania listopadowego, a dokładnie 26 maja 1831 r. pod Ostrołęką miała miejsce jedna z najbardziej krwawych bitew, w wyniku której całkowicie zniszczono prawobrzeżną część osady oraz duże obszary z części lewobrzeżnej. Po I wojnie światowej straty wojenne w Ostrołęce oceniano na 75%. Po dwudziestoleciu odbudowy miasta Ostrołęka ponownie została zniszczona podczas II wojny światowej. W tym czasie budynki miasta przejęte zostały przez władze okupacyjne, a ostrołęccy Żydzi zostali wygnani z miasta. Większość z nich zginęła w Treblince i w innych nazistowskich obozach zagłady.

Przemyśl – najstarsze miasto Podkarpacia

Według historyków geneza Przemyśla, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród turystów, którzy najczęściej wybierają noclegi w samym centrum: https://meteor-turystyka.pl/noclegi,przemysl,0.html, sięga X wieku. Dowodzi temu między innymi Kopiec Tatarski, zwany też Kopcem Przemysława, który datowany jest na koniec IX wieku. Kopiec był pierwotnie miejscem kultu bogów słowiańskich, a szczególnie Swarożyca.

Przemyśl to miasto w województwie podkarpackim, które wspominane jest w hebrajskich źródłach, co dowodzi, że istniało już w czasach średniowiecza. Było najeżdżane i niszczone przez  Tatarów, Kozaków, Szwedów oraz Węgrów. W XVIII wieku do upadku miasta przyczyniły się częste przemarsze koronnych i obcych wojsk.

Ożywienie gospodarcze nastąpiło w XIX wieku dzięki przeprowadzeniu przez miasto Kolei galicyjskiej łączącej Wiedeń z Krakowem oraz Lwowem. W czasie I wojny światowej Przemyśl był oblegany dwukrotnie jako austro-węgierska Twierdza Przemyśl. Miasto do czasu II wojny światowej było siedliskiem ludności żydowskiej, która stanowiła 29,5% ludności Przemyśla, która w większości została aresztowana i rozstrzelana przez nazistów  między 16 a 19 września 1939 roku.