Jeżeli sprzedałeś samochód, niemal w każdym przypadku będziesz zobligowany do tego, aby poinformować o tym fakcie Urząd Skarbowy oraz zapłacić podatek. Kiedy sprzedający musi zapłacić podatek od sprzedaży auta?

Każdy kto choć raz kupił samochód wie już, że wynikiem umowy kupna-sprzedaży oraz nabycia pojazdu jest konieczność uiszczenia podatku od czynności cywilno-prawnych. Kupujący ma 14 dni na wypełnienie formularza PCC-3 oraz uregulowanie należnego podatku, wynoszącego 2% wartości pojazdu. Jeżeli był on tańszy niż 1000 zł, nabywca jest zwolniony z opłaty podatku. W jakich sytuacjach również osoba będąca stroną sprzedającą musi rozliczyć się z fiskusem?

Sprzedaż samochodu: kiedy zapłacimy podatek?
Jeżeli dokonaliśmy sprzedaży auta przed upływem 6 miesięcy od jego zakupu, konieczne będzie wypełnienie deklaracji podatkowej PIT-36 przy okazji rocznego rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Podobnie jak w przypadku pozostałych deklaracji, mamy na to czas do końca kwietnia. W pozycji „Dochody i straty” jesteśmy zobligowani zawrzeć dochód otrzymany w wyniku sprzedaży pojazdu. Powinniśmy zawrzeć go w rubryce numer 9, czyli „Inne źródła”. Wysokość podatku do zapłaty będzie proporcjonalna do naszych zarobków i może być regulowana również przez próg podatkowy do którego należymy. Podstawę do obliczenia podatku stanowi różnica między przychodem a kosztem uzyskania przychodu. Jeżeli przed sprzedażą auta inwestowaliśmy w jego naprawę lub modernizację, koszty te możemy uwzględnić właśnie w tej rubryce. Wtedy też obniżymy kwotę, która ulegnie opodatkowaniu, a tym samym zmniejszymy konieczną do zapłacenia wartość podatku.

Podczas dokonywania transakcji kupna-sprzedaży należy jednak pamiętać, że pół roku to nie kalendarzowe sześć miesięcy – okres ten zaczyna biec od początku miesiąca następującego po tym, w którym doszło do transakcji. Oznacza to, że samochód kupiony w połowie czerwca moglibyśmy zbyć dopiero w styczniu, aby skorzystać z ulgi podatkowej i uniknąć konieczności informowania o tym fakcie Urzędu Skarbowego. Nie warto jednak dla swojej wygody czy oszczędności ukrywać dochodu ze sprzedaży auta, aby uniknąć podatku: jeżeli fiskus dowie się o próbie oszustwa, może nałożyć na nas karę sięgającą nawet 40 000 zł oraz żądać uregulowania zaległego podatku od sprzedaży samochodu.